Vivenda Unifamiliar a Gualba, Barcelona

Projecte integral d’edificació sostenible dut a terme per a aquest modern habitatge, situat al Parc Natural del Montseny, creant des del seu projecte arquitectònic fins a la seva construcció, direcció d’obra, equipaments…