Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat de Catalunya

Rehabilitació d’aquest emblemàtic i històric espai, construït a la primera meitat del segle XVI. S’hi va procedir a restaurar tots els paraments i elements escultòrics de pedra, així com sostres policromats, finestres, vidreres i reixes de ferro forjat.