Immobiliària Orbiam-Puig

IMMOBILIÀRIA ORBIAM-PUIG

L’acompanya i l’ajuda

Tots els serveis immobiliaris

La nostra provada experiència en el sector immobiliari i financer de 30 anys, unida a la nostra contínua inversió en innovació i noves tecnologies vinculades al servei, han estat les fermes bases per al nostre equip de professionals immobiliaris i per a oferir el ventall més ampli en serveis immobiliaris complets i personalitzats

Serveis Immobiliaris

Assessoria Immobiliària
Compra-Venda
Lloguer
Administració de Lloguers
Gestió de patrimonials
Portals Immobiliaris Internet
Xarxes socials
Rehabilitació integral o parcial
Valoracions comercials
Peritatges judicials
Taxacions per a herències o divorcis
Compra d’Immobles i permutes
Cèdules d’habitabilitat i certificats energètics
Inspeccions tècniques d’edificis (ITE )
Neteja

Serveis Administratius

Gestió Hipotecària amb Bancs i
Caixes
Gestions amb Financeres (Brokers)
Segurs per impagaments (som agents ARAG)
Notària i Gestoria
Segurs generals de tota mena

Serveis Jurídics

Assessoria Jurídica
Transmissions Patrimonials
Herències
Desnonaments
Divorcis
Recuperació d’habitatges

Oferim als nostres clients un servei immobiliari personalitzat de la més alta qualitat i un compromís amb garantia de resultats. 

Una metodologia de treball basada en la millora contínua dels serveis al client.

Alguns dels nostres projectes

Aquests són alguns dels projectes on Immobiliària ORBIAM-PUIG ha participat.